نوشته‌ها

ویژگی سفالهای دورهٔ اشکانیان

,
ویژگی سفالهای دورهٔ اشکانیان:برخى از قلمرو اشکانیان در خارج از سرحدات سیاسى فعلی، از جمله سوریه، بین‌النهرین، و ترکمنستان قرار داشته است و بیشترین سفال‌هاى این سلسله را باید در این میدان‌هاى تاریخى جستجو کرد. در داخل فلات مرکزى ایران، آثار اشکا…