نوشته‌ها

سنگ نگاره ها

,
سنگ نگاره ها: سنگ نگاره  یا هنر صخره ای چیست؟سنگ نگاره ها، کهن ترین آثار تاریخی و هنری بجا مانده از بشرند که در آنها رمز و رازهای فراوانی نهفته است و از بهترین پنجره های رو به گذشته های دورمی باشند که از طریق آنها می توان از منظره…