نوشته‌ها

سنگ نگاره ساسانی

,
سنگ نگاره ساسانی: این نگاره حدود ۵ متر عرض و ۲٫۵۰ تا۲٫۸۰ متر طول دارد.دو مجلس  همانند دارد که هر کدام یک سوار و یک مرد در روبرو دارند.سوار سمت چپ اردشیر اول است و سوار سمت راست شاپور اول ساسانی که در مقام ولیعهدی است و تاجی همانند پدرش دارد. مرد…