نوشته‌ها

شهرهای باستانی چگونه زیر خاک مدفون شدند؟

,
شهرهای باستانی چگونه زیر خاک مدفون شدند؟شهرهای باستانی ، بسیار تدریجی و به دلایلی متفاوت از نظر پنهان شدند . در مصر و دیگر مناطق بیابانی ، لایه های شن به آرامی شهر های متروک را در بر گرفتند و مدفون کردند . در مناطق دیگر ، ماجرا به ترتیب دیگری بود…