نوشته‌ها

رمزگشایی شیرهای سنگی

,
رمزگشایی شیرهای سنگی (قوچ های سنگی ):این سنگ ها که در اکثر مناطق ایران دیده می شوند وبعنوان یک ابهام در آمده است بر آن شدیم که تمامی تجاربی و باورهایی که در مناطق مختلف دیدیم را برایتان عنوان کرده و موضوع رمز الود را روشن سازی کنیم. …