نوشته‌ها

معبد خدای خورشید در مکزیک

,
معبد خدای خورشید در مکزیکمعبد خدای خورشید در مکزیک:معبد خدای خورشید پایتخت اینکاها، رهبر قوم اینکا اطراف درهٔ کوزکو در ارتفاعات آند را بعد از جنگ و گریز با قوم دیگری که قبلاً در این منطقه ساکن شده بود، تصرف نمود و کشور کوچکی تشکیل داد. این …