نوشته‌ها

شناخت علم نیکان مفرغ کهن

,
نحوه درست کردن اشیاء مفرغی در قدیم الایام:دوستان در این تاپیک میخاهیم راجع به نحوه ساختن و علمی که نیاکان و اجدادمان با آن اشیا مفرغی تزییناتی و اداوت و اسلحه های جنگی مثل شمشیر , گرز , سرنیزه , دستبند , دشنه و ...را می ساختند وقدمت آن به ب…