نوشته‌ها

دومین منشور حقوق بشر ایرانیان

,
دومین منشور حقوق بشر ایرانیان:این بار سندی ارزشمند، کتیبه خشایارشا بزرگ در تبریز رونمایی شده است که بسیاری را شگفت زده کرده.بعضی این منشور را دومین نمونه از منشور حقوق بشر ایرانیان نام نهادن وبعضی ها هم جواب غیر مستقیم خشایارشا بزرگ به سازن…