نوشته‌ها

موزه دکتر محفوظی

,
موزه دکتر محفوظی: حدود ۱۲۰ هزار اثر هنری شامل نسخ خطی از دیوان اشعار، کتب پزشکی و نجوم، سکه‌های قدیمی ایرانی و غیر ایرانی، تابلو‌های نقاشی و ابزار زینتی از دوران باستان تا معاصر در موزه دکتر محفوظی نگهداری می‌شود. مهرها،‌ ظروف‌ سفالی و زیور…

موزه های باستانی

,
موزه های باستانی: پیش گفتار در بحث های تاریخی و تاریخ نویسی،  اشیای موزه ها حرف اول را می زنند،  و سند های زنده از دل تاریخ هستند،  و چون دسرسی به موزه های پراکنده در ایران و جهان،  کار ساده ای نیست،  بنابر این بهترین روش ایجاد موزه های مجازی ا…