نوشته‌ها

نقش برجسته دخمه برد گوری جنگه

,
نقش برجسته دخمه برد گوری جنگه:نقش برجسته دخمه برد گوری جنگه، در دشت سوسن در حدود ۱۵ کیلومتری روستای سر راه سعیدی و ۴۰ کیلومتری شمال شهرستان ایذه در استان خوزستان قرار دارد. این نقش برجسته حدود ۲۰۰ متر با دخمه دز فاصله دارد. دو دخمه در ا…