نوشته‌ها

واحد اندازه گیری در دوره هخامنشی

,
واحد اندازه گیری در دوره هخامنشی:میلی متر، واحد اندازه گیری در دوره هخامنشی بوده است باستان شناسان و کارشناسان پروژه بنیاد پژوهشی پارسه و پاسارگاد در پروژه رمزگشایی واحد اندازه گیری دوره هخامنشی به عدد سه میلی متر به عنوان واحد اندازه گ…

لوح های هخامنشی هم به اشیا باستانی یهودیان شباهت دارد؟

,
لوح های هخامنشی هم به اشیا باستانی یهودیان شباهت دارد؟جامعه یهودیان جهان از دولت امریکا خواستند نسخه های خطی، لوح ها و کتاب های قدیمی یهودی به امانت برده شده از گنجینه های بغداد را به یهودیان تحویل دهد. در میان این آثار بی نظیر تاریخی، قدیمی …