نوشته‌ها

آیا آرامگاه پادشاه ساسانی پیدا شده است؟

,
آیا آرامگاه پادشاه ساسانی پیدا شده است؟غار شاپور که در درون خود مجسمه شش‌متری شاپور ساسانی را دارد، در کمرکش ۱۷۰۰‌متری کوهی در دل تنگ چوگان واقع است. پیش از این از سوی برخی باستان شناسان گمانه‌هایی در رابطه با احتمال قرار‌داشتن آرامگاه ا…