نوشته‌ها

پارتیزان ها (جنگجویان پارتی)

,
اشکانیان، مبتکر اولین جنگهای چریکی:پارتیزان لقبی است که به جنگجویان پارتی در زمان اشکانیان بخاطر پیروزی با تاکتیک جنگ و گریز در مقابل نیروی چند برابری لژیون های منظم رومی داده شده است.شیوهٔ جنگ‌های چریکی از شیوه‌های بسیار قدیمی جنگی است. مبدع …