نوشته‌ها

یک باستان شناس آلمانی که دست کاوش‌های غیرقانونی در ایران را قطع کرد

یک باستان شناس آلمانی که دست کاوش‌های غیرقانونی در ایران را قطع کرد یک باستان شناس آلمانی که دست کاوش‌های غیرقانونی در ایران را قطع کردهرتسفلد باستان­شناسی جسور، طراح و نقشه­ کشی ماهر و زبان­شناسی خبره بود. او پیش­نویس قانونی را…