نوشته‌ها

باغ پهلوان پور مهریز یزد

باغ پهلوان پور مهریز یزد

باغ پهلوان پور مهریز یزدباغ پهلوان پورمهریز یزد در اختیار یکی از تاجران یزدی به نام علی پهلوان پور بود و قدمت این باغ به اواخر دوره قاجار بر می گردد. باغ پهلوان پور مهریز از جمله بناهای فرهنگی و تاریخی است که هنر، معماری و طبیعت را در ک…