نوشته‌ها

با جاذبه های آثار باستانی ترکیه بیشتر آشنا شوید

با جاذبه های آثار باستانی ترکیه بیشتر آشنا شوید

با جاذبه های آثار باستانی ترکیه بیشتر آشنا شویدمکان های تاریخی کشور ترکیه ترکیه یک کشور قدیمی و تمدن دار هست که مثل ایران بسیار مکان های تاریخی دارد ، با چکیده ای از آنها همراه می شویم . کشور ترکیه در قبل به‌ عنوان پایت…