نوشته‌ها

با شهر واراناسی الهه مرگ آشنا شوید

با شهر واراناسی الهه مرگ آشنا شوید

با شهر واراناسی الهه مرگ آشنا شویدآشنایی با شهر واراناسی در هندواراناسی (بِنارس یا بَنارَس) شهری بر کرانه چپ رود گنگ در جنوب شرقی ایالت اوتار پرادش هند است. این شهر از مراکز دینی عمده هندوان است و در نزد بوداییان و پیروان آیین جین نیز…