نوشته‌ها

با قدیمی ترین شهرهای حاضر امروز آشنا شوید

با قدیمی ترین شهرهای حاضر امروز آشنا شوید

با قدیمی ترین شهرهای حاضر امروز آشنا شویدبرخی از این شهرها بیش از سه هزار سال است که میزبان انسان های مختلف هستند.به گزارش تکناز از روز اولی که انسان ها وارد زمین شدند تمایل به زندگی گروهی و دسته جمعی داشتند به همین علت شهرهای مختل…