نوشته‌ها

برج علی آباد کشمر

برج علی آباد کشمر

برج علی آباد کشمرتاریخچه برج علی‌آباد کشمراین بناء بر فراز بقایا و آواره‌های قلعه کهن بنام کوشک بنیان شده و زمان ساخت این مناره را در حدود قرن هفتم هجری قمری دوره کیانیان و اشکانیان می‌دانند. روایات زیادی در مورد این بنا حکایت شده اس…