نوشته‌ها

برج قربان همدان

برج قربان همدان

برج قربان همدان این بنای تاریخی در محله زندیها ودر نزدیکی دبیرستان ابن سینا قرارگرفته واز قرارمعلوم مدفن شیخ الاسلام حسن بن عطار حافظ ابوالعلاء وجمعی از امراء‌ سلجوقی است که در قرن هفتم وهشتم هجری به طرز ساده وبی پیرایه ای ساخته شده است. بنا ا…