نوشته‌ها

برج هشتل خواهران بازمانده از طبرستان کهن

برج هشتل خواهران بازمانده از طبرستان کهن

برج هشتل خواهران بازمانده از طبرستان کهنپنج برج آرامگاه با گنبدهای مخروطی به مانند پنج خواهر کوچک و بزرگ در سایه سار افراهای تنومند در گورستانی در روستای هشتل آمل، آرام گرفته و راوی هنر معماری طبرستان کهن اند.باد می وزد و بوی شالیزارهای …