نوشته‌ها

برج پیزا خواهد ریخت ؟

برج پیزا خواهد ریخت ؟

برج پیزا خواهد ریخت ؟ این برج با با ۸۵ متر طول و ۱۴۵۰۰ تن وزن در توسکنی ایتالیا واقع است. آغاز ساخت این برج در دوره رنسانس در ۹ آگوست ۱۱۷۳ به انجام رسید. گفته می‌شود در آن دوره ، ثروتمندان ایتالیا و طبقه اشراف برای رقابت …