نوشته‌ها

برج گنبد قابوس؛ بلندترین برج تمام آجری جهان

برج گنبد قابوس؛ بلندترین برج تمام آجری جهان

برج گنبد قابوس؛ بلندترین برج تمام آجری جهان برج گنبد قابوس بنایی تاریخی از سده چهارم هجری است که در شهر گنبد کاووس، شمال ایران در استان گلستان قرار دارد. سبک معماری بنا شیوه رازی است.این بنا که بلندترین برج تمام آجری جهان به…