نوشته‌ها

برش بتون و برش سنگ

برش بتون و برش سنگ

برش بتون و برش سنگبرش بتون و برش سنگ۱- برش بتن مسلح و غیر مسلح (نه تخریب) در ابعاد مختلف با دستگاه های متناسب با محل۲- برش مناطق دارای یک سطح آزاد۳- برش سازه بتنی حجیم با ابعاد و وزن های مختلف۴- برش با کاتر مخصوص (کف …