نوشته‌ها

بزرگترین اثر به جای مانده از تمدن ایلامی ها

بزرگترین اثر به جای مانده از تمدن ایلامی ها

بزرگترین اثر به جای مانده از تمدن ایلامی ها آیا با آثار باستانی و بناهای مهم کشور ایران آشنا هستید؟ با شابش همراه باشید تا نگاهی به یکی از بناهای مهم ایران بیندازیم. چغازنبیل، بنای به جا مانده از تمدن ایلامی ها بنای چغازنبیل از آثار باستانی …