نوشته‌ها

نماد شناسی سنگ نگاره بز کوهی در ایران باستان

,
نماد شناسی سنگ نگاره بز کوهی در ایران باستان:بی شک سنگ نگاره های ایران نشان از تاریخی دور و دراز در این سرزمین دارند. نشان هایی از حیوانات ، انسان ها ، گیاهان و زندگی . همه و همه را می توان بر روی سنگ نگاره ها یافت و می توان ساعت ها بر روی آن ها م…