نوشته‌ها

بناهای باستانی ایران و قبله

,
بناهای باستانی ایران و قبله: مقدمه: در ایران بناهایی از دوران مادها، هخامنشی ها و ساسانی بجا مانده اند، تخت جمشید، پاسارگاد، کعبه زرتشت، شهر بیشاپور، و بازمانده بناهای تپه هگمتانه، از این جمله اند. تاکنون ویژگیهای مختلف این بنا به ویژه از لحاظ باس…