نوشته‌ها

بیبلوس لبنان قدیمی ترین شهر جهان

بیبلوس لبنان قدیمی ترین شهر جهان

بیبلوس لبنان قدیمی ترین شهر جهانبیبلوس لبنان با نام عربی جبیل، یک شهر باستانی فنیقی واقع در ۳۵ کیلومتری شمال بیروت در لبنان است. این شهر در فهرست میراث جهانی یونسکو وارد شده است. بیبلوس یکی از قدیمی ترین شهرهای جهان است که به طور مداوم سکونت…