نوشته‌ها

حکومت های پس از اسلام در ایران

,
دودمان‌های و حکومت های  ۱۴۰۰ ساله  بعد از اسلام در ایران:·          ورود اسلام به ایران ·          خلفای راشدین (خلفاء اربعه ) ·          خلفای اموی ·          خلفای عباسی ·   طاهریان (۸۲۰ - ۸۷۳ م. / ۲۰۵ - ۲۵۹ ه. …