نوشته‌ها

نمادهای ملی ایران

, ,
نمادهای ملی ایران:آیا می دانید شمشیر در دست شیر، در نماد شیر و خورشید نماد مذهب شیعه و منتسب به امام علی (ع) است و در دوره صفویه به شکل امروزی در پرچم ایران جای گرفت؟ آیا می دانید گردونه مهر(چلپا) که همه به عنوان نماد هیتلر و نازیسم می ن…