نوشته‌ها

فناوری در ایران باستان – شگفتی های تمدن ایران باستان

,
فناوری در ایران باستان - شگفتی های تمدن ایران باستان: چشم مصنوعیچندی پیش کشف اسکلت متعلق به یک زن در شهر سوخته ( واقع در استان سیستان و بلوچستان ایران)  همه را شگفت زده کرد. این زن ۳۰ ساله که ۵ هزار سال پیش زندگی می‌کرده ، صاحب قدیمی‌تری…