نوشته‌ها

تخریب بتن

تخریب بتن

تخریب بتنانواع روش تخرب بتن:تخریب بتن روش های متنوعی دارد ، از تخریب بتن به کمک مواد شیمیایی تا تخریب بتن به کمک دستگاه های مختلف.برای حذف وتخریب قسمتی از بتن  وجایگزین کردن آن با بتن جدید ممکن است چند حالت پیش بیاید.بنابر این ممکن است ا…
تخریب بتن

تخریب بتن

تخریب بتنتخریب بتنانواع علل خرابی و تخریب بتن و سازه های بتنی :به طور کلی انواع خرابی بتن را میتوان به سه گروه عمده دسته بندی کرد :اثر عوامل شیمیایی در تخریب بتن اثر عوامل فیزیکی در تخریب بتن اثر عوامل اجرایی در …