نوشته‌ها

تخریب بتون

تخریب بتون

تخریب بتون تخریب بتونکتراک چیست؟ ماده منبسط شونده غیر انفجاری می باشد این محصول جایگزین انفجار می باشد.برای تخریب سنگ ( کتراک برای از بین بردن همه نوع سنگ ) تخریب بتون ( از بین بردن بتن ساده و مسلح ) تخریب ساروج ( یکی از گزینه های از …