نوشته‌ها

سنت ها و شیوه های تدفین در عصر آهن ایران (حدود ۸۰۰-۱۴۵۰ق.م)

,
سنت ها و شیوه های تدفین در عصر آهن ایران (حدود ۸۰۰-۱۴۵۰ق.م): چکیده: از نظر مطالعات باستان شناختی ‘ داده های تدفین مردگان و آداب مرتبط با آن ‘ اطلاعات ارزشمندی را در زمینه جنبه های غیر مادی فرهنکهای پیش از تاریخ فراهم می آورد . در این مق…

فرهنگ تدفین

” فرهنگ تدفین در ملل و ادیان مختلف “: انسان در طول تاریخ اجتماعات به اشکال گوناگون مردگانش را دفن کرده است. شکل‌هایی از تدفین وجود دارد که با هنجارهای فرهنگ ایرانی و اسلامی ما ناهمخوان است. با این حال نباید فراموش کرد که ملت‌هایی هم هستند که فره…