نوشته‌ها

مردن قبل از تاریخ در ایران

,
مردن قبل از تاریخ در ایران: در گبر های هزاره پنجم و چهارم قبل از میلاد تعداد زیادی مهره و دانه های گردن بند یا دست بند استخوانی و سنگ های رنگین و مهره هایی از گل پخته پیدا شده است.  احترام به مردگان و سپردن اشیا در گور ایشان ثابت می کند که مرد…

فرهنگ تدفین “یاد آوری”

,
فرهنگ تدفین در ملل و ادیان مختلف:انسان در طول تاریخ اجتماعات به اشکال گوناگون مردگانش را دفن کرده است. شکل‌هایی از تدفین وجود دارد که با هنجارهای فرهنگ ایرانی واسلامی ما ناهمخوان است. با این حال نباید فراموش کرد که ملت‌هایی هم هستند که …