نوشته‌ها

تدفین در دوره اشکانی

, ,
دین و آئین تدفین دوره های باستانی ایران: در هر دوره ای آئین تدفنی متفاوت بوده است. در اینجا می خواهیم آئین تدفینی دوره اشکانی را بررسی کنیم. امید است که عزیزان نیز در این مبحث شرکت کرده و با نظرات خود موجب بالا رفتن سطح عمومی دوستا شویم. د…