نوشته‌ها

شگفت‌ انگیزترین مومیایی‌های دنیا

,
شگفت‌ انگیزترین مومیایی‌های دنیا: در دوران باستان مصری ها روشی برای نگه داری از اجساد خود داشتند که میتوانست بدن را سال ها در شرایط نسبتا مطلوب نگه دارد که به مومیایی کردن معروف است. مومیایی کردن بعدها به اصطلاحی برای اجسادی تبدیل شد که قر…