نوشته‌ها

راز تدفین هزاره دوم پیش از میلاد

راز تدفین هزاره دوم پیش از میلاد: راز تدفین هزاره دوم پیش از میلاد در بم برملا شد.اسکلتی که از یک گور در ارگ بم به‌دست آمده نشان می‌دهد این نوع تدفین با تدفین جنینی تفاوت دارد .این اسکلت به پشت خوابیده و زانوها به سمت بالاست که احتمالا این تف…