نوشته‌ها

تراکای شهری زاده ی یک رویا

تراکای شهری زاده ی یک رویا

تراکای شهری زاده ی یک رویاآیا به افسانه ها اعتقاد دارید؟ مردم می گویند که تراکای به دنبال رویا های یک زن به وجود آمد. همسر دوک کستوتیس، زندگی کردن در محل زندگی اش را دوست نداشت. زیرا آب در آن شهر به اندازه ی کافی یافت نمی شد. به همین علت، کست…