نوشته‌ها

تصاویری از زیباترین معبد تاریخی در کامبوج

تصاویری از زیباترین معبد تاریخی در کامبوج

تصاویری از زیباترین معبد تاریخی در کامبوج  تصاویری از زیباترین معبد تاریخی در کامبوج انگکور شهری در شمال غربی کامبوج که به عنوان پایتخت امپراطوری کهن خِمِر ساخته شد. انگکور وات زیباترین معبد شهر تخریب شده در این شهر ا…