نوشته‌ها

تفاوت قلعه شاهی و نظامی

تفاوت قلعه شاهی و نظامی تفاوت قلعه شاهی و نظامی قلعه های شاهی و نظامی در مورادی که در زیر بیان می کنیم باهم تفاوت دارند.در گنج یابی مناطقی که قلعه های شاهی قرار دارد اموال و گنج ها به صورت سردستی می باشد(بصورت دالان های پرپیچ و خم در …