نوشته‌ها

ساختار تل های خاکی و قلعه ها ی خاکی

ساختار تل های خاکی و قلعه ها ی خاکی:همانطور که از اسم آنها پیداست  فرقی بین تل خاکی و قلعه خاکی وجود دارد. هر دوی آنها به صورت تپه هستند که از جنس خاک میباشند ولی تفاوت بین آنها در این است که تل های خاکی در ابعاد کوچک هستند و قلعه…