نوشته‌ها

تمدنی قبل از اسلام در مدینه

تمدنی قبل از اسلام در مدینه

تمدنی قبل از اسلام در مدینهتمدنی قبل از اسلام در مدینه مداین صالح یا حجر نام بنایی است از سازه‌های سنگی تاریخی در شمال کشور عربستان سعودی واقع در جنوب دومه الجندل. تاریخ سنگ نمای خارجی استفاده شده در مداین صالح به سده اول پیش از میلاد باز…