نوشته‌ها

آثار ملی ایران

آثار ملی ایرانسند ثبت نخستین اثر ملی ایران: سلیمان‌تپه (ایلام) فهرست آثار ملی ایران مجموعه‌ای از آثار تاریخی ایران است که به مستوجب قانون حفظ آثار ملی مصوبه ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی به‌طور رسمی ثبت شده‌اند. طبق این قانون «کلیه آثار صنعتی و ابنی…