نوشته‌ها

ثبت کوه خواجه و شهر سوخته

ثبت کوه خواجه و شهر سوخته

ثبت کوه خواجه و شهر سوختهیکم اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۵ کوه خواجه از دوره اشکانی و ساسانی در زابل (سیستان و بلوچستان) و شهر سوخته از دوره پیش از تاریخ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شدند. کوه خواجه در میان دریاچه هامون قرار گرفته است. در محوطه …