نوشته‌ها

باستان شناسی چیست؟

باستان شناسی چیست؟

,
باستان شناسی چیست؟  باستان‌شناسی چیست و یک باستان‌شناس چه کارهایی انجام می‌دهد:باستان‌شناسی علمی است که براساس اشیاء و بقایای به جای مانده از انسان‌های گذشته، سعی می‌کند فرهنگ و آداب و رسوم، باورها و اعتقادات، نظام اقتصادی و سیاسی و به…