نوشته‌ها

جستجو در رمز و رازهای تخت جمشید

جستجو در رمز و رازهای تخت جمشید

جستجو در رمز و رازهای تخت جمشیدتخت جمشید، اگرچه همچنان در معرض خدشه عناصر مختلف طبیعی و غیرطبیعی قرار دارد و فرسایشی محسوس و نامحسوس را با تمام اجزایش تجربه می‌کند، اما در خود رمز و رازهای بسیاری دارد.جستجو در رمز و رازهای تخت جمشید ای…