نوشته‌ها

کشف سکه های ۲۰۰۰ ساله رومی در زمین کشاورزی

کشف سکه های ۲۰۰۰ ساله رومی در زمین کشاورزی کشف سکه های ۲۰۰۰ ساله رومی در زمین کشاورزییک کشاورز در لهستان در حالی که روی زمینش کار می‌کرد یکی از بزرگترین گنجینه‌های سکه‌های رومی را کشف کرد و اکنون این یافته به…