نوشته‌ها

جهانی شدن یا ملی ماندن باغ فتح آباد

جهانی شدن یا ملی ماندن باغ فتح آباد

جهانی شدن یا ملی ماندن باغ فتح آبادباغ فتح آباد در نزدیکی روستائی به همین نام در حدود ۵ کیلومتری شهر تبریز در مسیر جاده باسمنج واقع است. عرصه باغ به وسعت ۳۰ هکتار بوده و ساختمان دو طبقه برون گرا به وسعت ۲۰۰ مترمربع در امداد مسیر اصلی با…