نوشته‌ها

دانستنی هایی جالب از محل گنج در خانه های قدیمی ۲

دانستنی هایی جالب از محل گنج در خانه های قدیمی ۲

,
دانستنی هایی جالب از محل گنج در خانه های قدیمی ۲ ۱۱-صخره زارها و نوع قلوه سنگی:صخره زارها برای افرادی که در آنجا زندگی می کردند مهمترین گزینه شمرده می شد. در صخره زارهایی که سابقه تاریخی نیز دارند، اطلاعات مربوط به سنگ های افقی را قبلا و در با…